Lokacioni

lokacioni-desave01

Kilometri i parë nga Prizreni drejtë Shqipërisë.
Në mes të daljes së autobanit Prizren-Jug dhe Prizren.

Kontaktoni: Vezir Shehu
Tel: +377 44 112360
+386 49 112360